Predjamski sistem stanje 07.03.2023

.

navodila :

Obdelava merilnih podatkov "Therion 6.0.4", površje (manjša resolucija [testna faza] LIDAR SLOVENIJE obdelava DTM podatkov(D48GK) SURFER

več podatkov o Predjamskem sistemu kat. številka 734 KATASTER JAM SLOVENIJE.

pregled meritev Tabela meritev.

Licenca

3D pregledovalnik temelji na Caveview